Monarchie nebo republika?

22.10.2014 23:54

Setkání s panem doktorem Jiřím Rakem nad tématem monarchie kontra republika. Snažíme se vyvrátit mýtus, že monarchie byla žalářem národů. Schůzka byla v Záletné sově a i přes nevlídné počasí venku se velmi vydařila. A monarchie z toho vyšla takřka vítězně.