Karel IV. a profesor Petr Čornej

24.02.2016 18:30

Naše další Hovory se ponesou v duchu letošního výročí narození Otce vlasti Karla IV. Naše pozvání přijal pan profesor Petr Čornej a 24. února nám ukáže císaře Karla i z jiných úhlů pohledu než jen jako úspěšnho fundátora, politika, reformátora či manžela čtyř žen. Přijďte si poslechnout skvělé vypravěčské umění pana profesora a podniknout pouť proti proudu času, až do dob našeho největšího Čecha.A mohou dorazit i němečtí zájemci, Karel byl samozřejmě otcem i jejich vlasti.