Čeští světci

25.09.2013 19:00

Setkání s profesorem Jaroslavem Šebkem

 

První setkáni na podzim proběhlo ve středu 25. 9. v Hudební kavárně Dadap. Docent Jaroslav Šebek přednášel o významu českých světců, o české státnosti a vůbec vztahu Čechů k vlastní historii. Důkladně se rozebral hlavně druhý život svatého Václava a jeho význam pro současnost. Nechyběly ovšem ani informace o svatých Cyrilovi a Metdoějovi, jejichž výročí jsme si letos také připomněli. Vedla se polemika o svaté Ludmile, jejíž existenci někteří badatelé zpochybňují, nicméně u nás byla prohlášena za skutečnou, žijící osobu. Probral se život Jana Nepomuckého i Jana Husa, nešlo nezmínit Anežku Českou stejně jako zajímavou figuru českého svatého nebe, kterou je svatý Ivan. Důležitým prvkem bylo připomenutí blahoslavení lidí, kteří se stali obětí komunistické zvůle. Poměrně živá diskuse na téma českých svatých se protáhla až do desáté hodiny, takže naše první historické talk show se skutečně vydařilo. Příští setkání v říjnu bude na téma kolektivizace českého venkova.