Obrazy kolektivizace

23.10.2013 19:00

Přednášku o kolektivizaci československého venkova povede Jaroslav Pinkas