Temno a Jaroslav Čechura

27.04.2016 18:30

Naše dubnové téma nás zavede do doby po bitvě na Bílé hoře a budeme spolu s panem profesorem Jaroslavem Čechurou pátrat, zda temno bylo opravdu tak temné, jak se nás kdysi snažil přesvědčit Alois Jirásek. Myslím, že dojdeme k úplně jinému poznání. Přijďte se přesvědčit

A ti kdo přišli, mohli zažít toto: