Život a tvorba Františka Bílka

26.11.2014 10:09

Slovem a obrazem nás provede dr.Martin Krummholz z Ústavu dějin umění AV ČR.